Entré Historik Förlisning Bärgningen Branden Renoveringsrepris Sjösättning Premiärtur
Bärgningen av Freja
    -Ett lyft för Fryksdalen  
    Vi lyckades - Ångbåtsföreningen Freja jublar  
    Freja lyfts ur vattnet  
 

Den 23/7 1994 bärgades Freja efter 98 år på Frykens botten inför nästan
20 000 besökare ute på Hagudden, som ligger i Kils Kommun, Värmland. Freja byggdes på Motala Verkstad 1868 för trafik i Kalmarsund.
Hon kom till Fryken 1888 och trafikerade Fryksta - Fryksände
(Kil - Torsby) mellan 1889 - 1896.Den 23 juli 1896 förliste Freja under en stormby vid Bössvikens brygga i Ö:a Ämtervik. Av de sjutton människor som var ombord överlevde endast sex.Lastlistan från olyckdagen är fullt läsbar och skvallrar om att kapten Widhson inte var helt sanningsenlig i den sjöförklaring som genomfördes efter olyckan. I lastlistan framgår det klart och tydlit att det fanns 25 ton gödningsämne och inte 8,5 ton. En farsartad rättegång hölls och kapten Widhson dömdes att betala 200 kr i böter.

Sjöförsäkringsbolaget Ocean (idag Skandia) löste in fartyget som totalförlust och här kunde historien om ångfartyget Freja ha slutat. I bygden glömde man dock inte tragedin som berättades från generation till generation. Framför allt var det uppgiften om att Freja hade en stor spritlast ombord som lockade äventyrare att leta efter fartyget.Människor letade efter Freja med jämna mellanrum. Först 1976 hittades fartyget av Karlstads Dykarklubb på 52 meters djup och 220 meter från land.

Projektgrupp Freja startade 1993 att undersöka fartyget med hjälp av yrkesdykare. Man konstaterade att en bärgning av Freja var möjlig. 16 augusti samma år bildades Ångbåtsföreningen Freja.
Under hösten -93 och våren -94 planerade föreningen bärgningen och löste de finansiella kostnaderna som beräknades uppgå till ca 4,2 miljoner kronor.


Förberedelser inför lyftet
Den 2 juli 1994 startade dykteam Freja med att spola två kanaler under fartyget och efter 10 dagars dykningsarbete släppte Freja från botten. Dyktekniskt finns det i Sverige bara ett jämförbart bärgningsarbete och det är bärgningen av ubåten Ulven.

bild från insidan av Freja
Efter att ha bogserats på 15 meters djup till Hagudden lyftes Freja upp till vattenytan den 23 juli och fortsatte sin färd ner till Fryksta, tillsammans med en armada av fritidsbåtar och intresserade följeslagare. Efter 10 timmar ovan ytan, kunde den arkeologiska utgrävningen påbörjas vid Fryksta Station, samma kväll strax innan midnatt.
Tidigt på morgonen den 25 juli anlände Freja till varvet på Bråruds industriområde i Sunne där utgrävningen fortsatte. Det visade sig tidigt att båten innehöll många fynd.Freja har brutit vattenytan Vid Frejas förlisning omkom 11 människor varav 6 hittades under hösten 1896.
De övriga fem troddes vara försvunna för alltid. Eftersom ingen varit ombord innan Freja brutit ytan och en minnesstund hållits var osäkerheten stor om alla saknade skulle hittas.
Samtliga saknade i tragedin 1896 hittades dock inuti fartyget och är nu identifierade och begravda.Det var en rostig och smutsig båt som bärgningsteam och publik kunde se 23 juli klockan 12.20 efter 98 år på Frykens botten. Rent musialt kunde dock tidigt konstateras att Freja var en skattkista vad gäller olika fynd.
En av de mest spännande frågor som väntade på sitt svar var hur det hade gått med spriten. De två ankare som kapten Widhson uppgav som last vid sjöförklaringen var bägge sönderrostade men Freja innehöll över 400 flaskor där ett 60-tal fortfarande hade kvar sitt innehåll.fynd från Freja
Vid bärgningen av Freja hittades ombord ca 400 flaskor. 60 st hade fortfarande innehåll, bl.a whiskey, sherry, vin och porter varav 10 st med etiketter.
Även när det gällde porslin och glas gjordes många glädjande fynd. Man trodde att Freja skulle innehålla enbart trätallrikar och träslevar men serviser från både Rörstrand och Gustavsberg grävdes fram.
Vid utgrävningar av båtar kan man inte alltid förvänta sig att finna fynd i så bra skick som varit fallet med Freja.
porslin återfunnet på Freja
Lastlistan från olycksdagen är fullt möjlig att tyda och Frejas vimpel låg i kaptenshytten nästan oförstörd. Betänk att allt har legat 98 år under vatten. Freja själv har under två år genomgått en omfattande och pietetsfull renovering.
Målet för det omsorgsfulla arbetet, under ledning av Bengt Häggmark, var att hon skulle sjösättas den 23 juli 1996, på hundra årsdagen efter förlisningen. Hon skulle då även döpas till Freja af Fryken och därefter fortsätta sin avbrutna färd längs Fryken.Så var det tänkt! Dessvärre ville ödet annorlunda. Den 2 juli, tre veckor innan sjösättningen, drabbades Freja av en förödande brand. Den Röde Hanen slog till ombord och när röken skingrades kunde man se ett urblåst och illa åtgånget skrov.

Det vitmålade fartygets färg var avflagnad och all träinredning var förkolnad.
Lyckligtvis är det endast nytt material som skattats åt förgängelsen. Frejas originalmaskin och panna som monterats på plats i fartyget har inte skadats av branden. Frejas projektledning beslöt samma dag att Freja åter skall restaureras och sjösättningen var nu planerad till 1997.

 

Bakåt

 e-post:
freja@varmland.nu

hemsida:
www.varmland.nu/freja

Framåt